Đây là chính sách bảo mật thông tin mang tính riêng tư cá nhân của khách hàng khi truy cập truy cập website: https://dixavi.com/ của Công ty CP Dixavi (nay gọi là: DIXAVI).

Để đảm bảo quyền lợi, quý khách hàng vui lòng đọc “Chính sách bảo mật thông tin” dưới đây trước khi truy cập những nội dung khác để hiểu hơn về những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của quý khách.

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân, quý khách đã đồng ý thông tin cá nhân của quý khách sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính sách này. Nếu quý khách không đồng ý với chính sách này thì vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin cá nhân nào khi truy cập website: https://dixavi.com/.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với chính sách này vào bất kỳ thời điểm nào và không cần báo trước. Chúng tôi khuyến khích quý khách thường xuyên xem lại chính sách này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo quyền quản lý thông tin cá nhân của quý khách.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin thu thập sẽ giúp DIXAVI:

1 – Duy trì sự liên lạc và giải đáp các thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, dịch vụ của Dixavi;

2 – Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Dixavi cho quý khách hàng;

3 – Tiện trao đổi, xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của khách hàng hoặc giao dịch giữa Dixavi và khách hàng;

4 – Thông báo đến khách hàng các chính sách mới, thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác khi có sự đồng ý trước của khách hàng;

5 – Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng, sản phẩm – dịch vụ của Dixavi;

6 – Theo yêu cầu của pháp luật: Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Phạm vi thu thập thông tin cá nhân

DIXAVI thu thập thông tin khi quý khách trực tiếp cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng chứng năng liên hệ trên website: https://dixavi.com/. Các thông tin được thu thập bao gồm: Họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại.

Phạm vi sử dụng thông tin cá nhân

Các thông tin cá nhân được thu thập sẽ được sử dụng trong phạm vi mục đích đã được nêu tại mục “Mục đích thu thập thông tin cá nhân”. Các thông tin này sẽ chỉ được sử dụng trong phạm vi nội bộ Dixavi.

Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ bảo mật cho đến khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi, DIXAVI luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên của chúng tôi mới có thể truy cập. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị Hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng. Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

1 – Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân;

2 – Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do quy định pháp luật yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý;

3 – Chuyển giao hoạt động kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

Thông tin liên hệ

Dixavi hoan nghênh có ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi từ quý khách hàng về “Chính sách bảo mật thông tin”.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật thông tin cá nhân này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

CÔNG TY CP DIXAVI

Địa chỉ: 1 Đường 4, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: cskh.dixavi@gmail.com

Hiệu lực chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này có hiệu lực từ 08 giờ ngày 20/05/2021.