Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CP DIXAVI
1 Đường 4, Khu phố 1
Phường Linh Tây, Thành phố Thủ Đức.

0878020222
0899679689
cskh.dixavi@gmail.com

T2 - T7 8.00 - 17.00
Chủ nhật: Liên hệ trước.