Xin giấy phép xây dựng nhà

4 bước để xin giấy phép xây dựng nhà ở Quận 9, 2, Thủ Đức

Ngoại trừ những trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Ngoài ra, bạn phải có giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây nhà tại Thành phố Thủ Đức.

Để quý bạn đọc tham khảo, Dixavi tóm tắt 4 bước để xin giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận 9, Quận 2 và Quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức).

Bước 1: Lập hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức

Thủ Đức là thành phố được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 quận cũ là Quận 2, Quận 9Quận Thủ Đức từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (1).

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại TP Thủ Đức gồm:

TT Loại chứng từ Bản chính Bản sao
1 Đơn đề nghị cấp phép xây dựng 1
2 Bản vẽ xin phép xây dựng 2
3 Giấy tờ về quyền sử dụng đất 1
4 Bản đồ hiện trạng vị trí 1
5 Cam kết an toàn công trình liền kề 1
6 Văn bản của bên nhận thế chấp (nếu có) 1
7 Cam kết tháo dỡ (nếu xin phép xây dựng tạm / có thời hạn) 1
8 Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm thiết kế 1
9 Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức 1
10 Chứng chỉ hành nghề cá nhân 1
11 Khác (tùy trường hợp)

Bước 2: Nộp hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức

Hiện nay, thành phố Thủ Đức chia làm 3 khu vực quản lý (2). Theo đó, khu vực 1 là địa bàn quận 2 cũ, khu vực 2 là quận 9 cũ và khu vực 3 là quận Thủ Đức cũ.

Nên, bạn liên hệ nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo khu vực quản lý, như sau:

  • Xin giấy phép xây dựng Quận 2 (cũ):

Liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ UBND TP Thủ Đức – Khu vực 1.

Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Thạnh Mỹ Lợi.

  • Xin giấy phép xây dựng Quận 9 (cũ):

Liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ UBND TP Thủ Đức – Khu vực 2.

Địa chỉ: Số 2/304 Xa Lộ Hà Nội, Phường Hiệp Phú.

  • Xin giấy phép xây dựng Quận Thủ Đức (cũ):

Liên hệ: Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ UBND TP Thủ Đức – Khu vực 3.

Địa chỉ: Số 46 Thống Nhất, Phường Bình Thọ.

Bước 3: Kiểm tra hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức

Nếu hồ sơ hợp lệ: Bộ phận tiếp nhận ghi biên nhận, chuyển hồ sơ đến Phòng đô thị UBND TP Thủ Đức để kiểm tra, khảo sát thực địa.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn bổ sung hồ sơ và thực hiện lại bước 1.

Bước 4: Cấp giấy phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức

UBND TP Thủ Đức là cơ quan cấp giấy phép xây dựng nhà ở tại Quận 2, Quận 9 và Quận 9 cũ (Nay là TP Thủ Đức).

Giấy phép xây dựng sẽ được cấp trong vòng 15 ngày làm việc từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ xin phép hợp lệ.

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp có điều chỉnh, thay đổi thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì bạn phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

1 - Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc.

2 - Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính.

3 - Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức

Để điều chỉnh giấy phép xây dựng, bạn cần chuẩn bị bộ và nộp bộ hồ sơ điều chỉnh giấy phép xây dựng bao gồm:

1/. Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

2/. Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin giấy phép xây dựng đã được cấp.

3/. Bản vẽ thiết kế xin phép điều chỉnh.

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng và nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần, thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng.

Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.

Gia hạn giấy phép xây dựng

Để gia hạn giấy phép xây dựng, bạn chuẩn bị và nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép tại UBND TP Thủ Đức. 

1/. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng.

2. Bản chính giấy phép xây dựng và bản vẽ xin giấy phép xây dựng đã được cấp.

Nếu giấy phép xây dựng được cấp bị mất, bạn sẽ được cấp lại giấy phép xây dựng dưới hình thức bản sao.

Cấp lại giấy phép xây dựng

Để đề nghị cấp lại bản sao giấy phép xây dựng, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

1/. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng.

2/. Đơn cớ mất.

Bạn được tự thiết kế và tự chịu trách nhiệm thiết kế cho nhà có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Tại Thủ Đức, bản vẽ thiết kế nộp xin phép xây dựng in giấy A1. Nội dung bản vẽ xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

Khoản 2, điều 89, Luật xây dựng sửa đổi – bổ sung năm 2020 quy định các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm:

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng;

c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này;

d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường;

đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;

e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này;

h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;

Biểu mẫu tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho nhà riêng lẻ được ban hành kèm theo Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

 

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

 

1 - Tên chủ đầu tư: Ông, NGUYỄN VĂN A và Bà, LÊ THỊ B

- Người đại diện: .............................................................. Chức vụ (nếu có): ......................

- Địa chỉ liên hệ: 1 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

- Số điện thoại:

2 - Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:

- Lô đất số: Một phần thửa đất số 6. Tờ bản đồ 52. Diện tích: 100m2.

Tại:  Số 1, Đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức.

3 - Nội dung đề nghị cấp phép:

- Công trình: Nhà ở riêng lẻ.

- Cấp công trình: 4

- Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): 80m2.

- Tổng diện tích sàn: 80m2 (trong đó, tầng 1: 80m2).

- Chiều cao công trình: 5,3m (trong đó chiều cao tầng 1: 5,3m).

- Số tầng: 01 tầng.

4 - Đơn vị hoặc người chủ nhiệm thiết kế:

- Tên đơn vị thiết kế: CÔNG TY CP DIXAVI

- Chứng chỉ hành nghề số: HCM Cấp ngày xxx/05/2020 Sở xây dựng TpHCM.

- Tên chủ nghiệm thiết kế: Nguyễn Văn B

- Chứng chỉ hành nghề cá nhân số: HCM do Sở xây dựng TPHCM cấp ngày xx/06/2019.

- Địa chỉ: 1 Đường 4, Khu phố 1, Phường Linh Tây, Thủ Đức, TpHCM.

- Điện thoại:

- Giấy phép hành nghề số (nếu có): 0316865225 cấp ngày xxx/02/2021.

5 - Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: 04 tháng.

 6 - Cam kết:

- Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề trong quá trình xây dựng công trình.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

02 bản vẽ xin phép xây dựng.

01 bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất + 01 bản vẽ sơ đồ thửa đất.

01 bộ bản kê năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế.

01 bản cam kết an toàn.

Tp Hồ Chí Minh, ngày xxx tháng xxx năm 2021

                                                                                                                 Người làm đơn

                                                                                                                (Ký ghi rõ họ tên)

 

 

                                                                                          LÊ THỊ B              NGUYỄN VĂN A

 

» Download mẫu đơn xin phép xây dựng tại đây.

Bạn được tự thiết kế và tự chịu trách nhiệm thiết kế cho nhà có tổng diện tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250 m2 hoặc dưới 3 tầng hoặc có chiều cao dưới 12 mét, phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt.

Tại Thủ Đức, bản vẽ thiết kế nộp xin phép xây dựng in giấy A1. Nội dung bản vẽ xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức gồm:

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/50 - 1/500 kèm theo sơ đồ vị trí công trình.

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình tỷ lệ 1/50 - 1/200.

c) Bản vẽ mặt bằng móng tỷ lệ 1/50 - 1/200 và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin tỷ lệ 1/50 - 1/200.

» Download mẫu bản vẽ thiết kế xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY CAM KẾT

Kính gửi: ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

Tên tôi là: NGUYỄN VĂN A
CCCD số: 040084xxxxxx ngày 26/03/2018 bởi Cục cảnh sát.
Nơi thường trú: xxx, Phường Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Và, tên tôi là: LÊ THỊ HUYỀN
CCCD số: 040184xxxxx ngày 22/11/2019 bởi Cục cảnh sát.
Nơi thường trú: xxx, Phường Tam Phú, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Hiện, chúng tôi làm chủ đầu tư công trình xin phép xây dựng tại:
Thửa đất số: 50, Tờ bản đồ số: 4.
Địa chỉ: Phường Long Phước, Thành phố Thủ Đức.
Số GCN: CH 041xx do UBND Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) cấp ngày 21/10/2017.

Chúng tôi cam kết trong quá trình xây dựng sẽ đảm bảo an toàn công trình liền kề. Nếu có xảy ra sự cố gì trong quá trình xây dựng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Lý do: Bổ túc hồ sơ xin phép xây dựng.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày xxx tháng xxx năm 2021
Người làm cam kết

 

LÊ THỊ B        NGUYỄN VĂN A

 

» Download mẫu bản cam kết an toàn thi công xây dựng tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY CAM KẾT THÁO DỠ CÔNG TRÌNH

Tên tôi là: NGUYỄN THỊ B. Sinh năm: 1987
CMND số: 025443xxx cấp ngày 13/07/2011 bởi C.A Tp Hồ Chí Minh.
Nơi thường trú: 5 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Nay tôi làm đơn này xin trình bày sự việc như sau:
Hiện tôi đang làm thủ tục xin phép xây dựng cho phần đất có diện tích đất ở 57,8m2 tọa lạc tại thửa 71, Tờ bản đồ số: 3, Phường Long Trường, Thành phố Thủ Đức.

Đất đã được UBND Quận 9 (nay là Thành phố Thủ Đức) cấp giấy chứng nhận số: Số GCN: CH 04xxx ngày 25/11/2014. Do phần đất xin phép nằm trong quy hoạch đất nhóm nhà ở xây dựng mới. Nên tôi làm thủ tục xin phép xây dựng có thời hạn cho công trình này.

Tôi cam kết khi được nhà nước cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho phần đất nêu trên, tôi sẽ xây dựng đúng theo bản vẽ đã được phê duyệt, đồng thời sẽ tự nguyện tháo dỡ không điều kiện khi nhà nước thực hiện quy hoạch.

Nội dung trình bày nêu trên là hoàn toàn sự thất, nếu có sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2021
Người làm cam kết

NGUYỄN THỊ B

 

» Download mẫu đơn cam kết tháo dỡ nhà tại đây.

Lời bình

Qua chia sẻ, chúng tôi hy vọng sẽ giúp bạn hiểu phần nào về hồ sơ, thủ tục xin phép xây dựng nhà ở TP Thủ Đức.

Nếu cần tư vấn hay yêu cầu dịch vụ xin giấy phép xây dựng Thủ Đức, bạn hãy Liên hệ Công ty CP Dixavi để được hỗ trợ.

Ý kiến của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *